Đã Đóng

Counseling Therapy sessions

I need someone to translate Spanish language to English language in counseling Therapy sessions.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, Tiếng Tây Ban Nha, English (UK) Translator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Missouri City, United States

ID dự án: #33717852

17 freelancer chào giá trung bình $33/giờ cho công việc này

(2584 Nhận xét)
9.6
(1737 Nhận xét)
9.7
(2713 Nhận xét)
9.6
(403 Nhận xét)
9.5
(2215 Nhận xét)
9.2
(1096 Nhận xét)
8.9
(589 Nhận xét)
8.5
(317 Nhận xét)
7.7
(340 Nhận xét)
7.8
(82 Nhận xét)
7.4
(158 Nhận xét)
6.9
(96 Nhận xét)
6.9
(70 Nhận xét)
6.8
(141 Nhận xét)
6.8
(155 Nhận xét)
6.5
(29 Nhận xét)
6.5
(33 Nhận xét)
5.6