Đang Thực Hiện

Creation of Bengali English Dictionary

Được trao cho:

magicnines

Ready to do it

$75 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

gitaangsu1969

I can translate more than 14 major International languages and can also take up work involving website translation. I am available during all holiday seasons, too. Depending on the type of work and/or the quantum t Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0