Đã Đóng

cyheart

To proof read a Chinese website of 8 pages

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: cyheart, chinese website translation, read chinese, chinese translation read, proof read translation, read translation, website chinese, proof read website

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #63044