Đã Hủy

Data Entry/VA - 开放竞标

We need help on the ff (But not limited to) :

- Social Media Posting/Monitoring

- Marketing Support

- Personal Assistant

- Operational Task

- Etc

Kĩ năng: Tìm nguồn cung ứng sản phẩm, Tiếng Trung giản thể (Trung Quốc), Tiếng Trung truyền thống (Đài Loan), Dịch thuật, Biên tập video

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Notre Dame de Lourdes, Canada

ID dự án: #15388594

8 freelancer đang chào giá trung bình $466 cho công việc này

leonardoan

A proposal has not yet been provided

$272 CAD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.7
bdrafik3

A proposal has not yet been provided

$555 CAD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vijayratiya

A proposal has not yet been provided

$250 CAD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Gracellll

A proposal has not yet been provided

$400 CAD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
csakanyib

I'm an East-Asian specialist I think I'm well suited for the job. Relevant Skills and Experience I speak Chinese, I have online media experience. Proposed Milestones $333 CAD - monitoring

$333 CAD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
manasbir

A proposal has not yet been provided

$666 CAD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
qian27

I do work very effectively and I am good at Chinese social media. Relevant Skills and Experience My major is innovation business services. And I have quite a lot of working experiences in marketing. I am proud of mys Thêm

$500 CAD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cyndiyapana

A proposal has not yet been provided

$750 CAD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0