Đã Đóng

Ayúdenme a escribir algo -- 2

13 freelancer đang chào giá trung bình €20 cho công việc này

€23 EUR trong 1 ngày
(404 Nhận xét)
7.1
€23 EUR trong 1 ngày
(37 Nhận xét)
5.4
€8 EUR trong 1 ngày
(46 Nhận xét)
5.0
kcarrilho

A proposal has not yet been provided

€20 EUR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.7
jejeomary

A proposal has not yet been provided

€8 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
€29 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
€24 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
eugeniudodonu

A proposal has not yet been provided

€24 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
micaelarampogna

I live in Brazil. I know Portuguese English amd Spanish. Im from Argentina Relevant Skills and Experience I have translated from Portuguese to spanish before

€23 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Trishulek

A proposal has not yet been provided

€23 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BruceRames

A proposal has not yet been provided

€24 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
yasminpwoodcock

A proposal has not yet been provided

€24 EUR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Lost3cho

A proposal has not yet been provided

€12 EUR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0