Đã hoàn thành

Dutch Writer Wanted 5$ for 200 words

Được trao cho:

leeminky

Thank you for your invite. Please check PM!

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
4.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

Isra

Hello, kindly check PM. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(482 Nhận xét)
8.1
saifdesigner2011

im not natively dutch but give me a chance to do your work i will translate perfectly

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Pheebe21

Please check my PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sroy989

Sir, Though I am not native but my work will satisfy you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0