Đã Đóng

German to English Translation -- 2

I have a business document and I need it to translate from German to English. It's an urgent project so please bid only professional translators . Thanks

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Ả Rập, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Đức, German Tutoring

Về khách hàng:
( 12 nhận xét ) Maryland, Bangladesh

ID dự án: #34647860