Đã Đóng

English - Azerbaijani and vice versa

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Aygush

Hi, I am native Azerbaijani speaker and can finish the project in a very short term. My rate per word is 0.12 GBP. Aygun

$150 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0