Đã Đóng

English to Dutch - 1200 words

Looking for a native Dutch translator to translate 1200 words . Need high quality human translation. Google or software translation are not allowed.

The translation should be perfect in Dutch and should make sense in Dutch. Not word by word direct translation please

WE NEED 100% HUMAN AND ACCURATE TRANSLATION ONLY. LOOKING FOR AN EXPERIENCED TRANSLATOR ONLY.

Need to be done within 24-30 hours.

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Hà Lan, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp, Tiếng Đức

Về Bên Thuê:
( 720 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #32731126