Đã hoàn thành

English to Dutch = 3500 Words

Được trao cho:

KiarahH

Please see PM

$40 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

beaumonde

Have translated documents and books from English into Dutch for International companies. Can do this job.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
denisehollanders

I am a dutch person living in Spain always busy with languages.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0