Đã Đóng

English to Finish Translation

Job Description:

Looking for a native Finnish translator to translate two documents English to Finish. Need high quality human translation only. google or software work are not allowed.

Looking for a native Finnish translator who is well experienced in translating English to Finish.

Thanks!

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Slovenia, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Đức, Biên dịch viên tiếng Na Uy

Về khách hàng:
( 734 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35377387