Đang Thực Hiện

English to Hindi Translation

6 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(105 Nhận xét)
6.5
$20 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
2.8
mtdevil369

hi,i can do this work surely,please send me message,my budget low,,so i hope you reply me Relevant Skills and Experience English (US), Hindi, Translation Proposed Milestones $15 USD - project

$10 USD trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
$15 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
shayss

ready for it Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0