Đã Đóng

English to Hmong translation & proofreading

English to Hmong translation

50000 words

Only apply who can work in TRADOS

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: english malay translation proofreading, english hmong translation, hmong translation english words, free english hmong translation

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #14912219

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(388 Đánh Giá)
7.1