Đã Đóng

English to Italian -- 2

Job Description:

Looking for a native Italian translator. Need high quality human translation. Google or software translation are not allowed.

The translation should be perfect in English and should make sense. Not word by word direct translation please

WE NEED 100% HUMAN AND ACCURATE TRANSLATION ONLY. LOOKING FOR AN EXPERIENCED TRANSLATOR ONLY.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Ý, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp

Về khách hàng:
( 710 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #28008347