Đã Đóng

English to Lithuanian Translation

Job Description:

Looking for a native English to Lithuanian translator to translate a document. Need high quality human translation only. software translations are not allowed.

Need this to be done ASAP

Kĩ năng: Dịch thuật, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Slovenia, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Lithuania

Về khách hàng:
( 743 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #36237135