Đã Đóng

English to Persian translation

Hello there!

I have a document in English. Need to be translated from English to Persian. I need a native Persian speaker. Please bid if you can help me. It can be a long term relationship with you. Thanks!

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, English (UK) Translator, Tiếng Tây Ban Nha, Biên dịch viên tiếng Ả Rập

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Maryland, United States

ID dự án: #32720167