Đã Đóng

English to Swedish Translator -- 87324

This job will include translation of our website from English to Swedish and proofreading content.

This is an hourly project -- not per word.

Project Duration: Indefinite

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Thụy Điển, Đọc bông, English (US) Translator, Local Job, Administrative Support, Chăm sóc khách hàng, Hỗ trợ khách hàng, Data Collection, Data Delivery, Nhập liệu, Data Extraction, English Translation, Lao động phổ thông, Office nói chung, Interpreter, Odd Jobs

Địa điểm: Gothenburg, Sweden

Về khách hàng:
( 416 nhận xét ) Taguig, Philippines

ID dự án: #33995408