Đã Đóng

English to Swedish Translator -- 53166

This job will include translation of our website from English to Swedish and proofreading content.

This is an hourly project -- not per word.

Project Duration: Indefinite

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Thụy Điển , English (US) Translator, Đọc bông, Local Job

Về khách hàng:
( 417 nhận xét ) Taguig, Philippines

ID dự án: #34026300