Đã Đóng

German to French translation. -- 2

Looking for a native French translator who is know German language very well. The document has 9K words in German language.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Đức, Biên dịch viên tiếng Pháp, English (UK) Translator, English (US) Translator

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Phulbari, Bangladesh

ID dự án: #32662647