Đã hoàn thành

German subtitles for Ukrainian Videos.

I am looking for someone, who can translate an Ukrainian Video into German and also produce German subtitles.

Amount: 12 Videos

Video length: 45 Minutes each interview.

Subtitle-Format required: SRT

Please only offers from experts, with good Ukrainian and German language skills.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Đức, Người Ukraine, Subtitles & Captions, Sản xuất video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Wetzikon, Switzerland

ID dự án: #33737224

Được trao cho:

(40 Đánh Giá)
5.7

20 freelancer chào giá trung bình€1058 cho công việc này

(2500 Nhận xét)
9.6
(1663 Nhận xét)
9.7
(2658 Nhận xét)
9.6
(2090 Nhận xét)
9.1
(1084 Nhận xét)
8.9
(1167 Nhận xét)
8.4
(554 Nhận xét)
8.3
(133 Nhận xét)
7.6
(308 Nhận xét)
7.7
(189 Nhận xét)
7.3
(182 Nhận xét)
6.7
(72 Nhận xét)
6.5
(147 Nhận xét)
6.5
(137 Nhận xét)
6.4
(39 Nhận xét)
6.2
(20 Nhận xét)
5.5
(31 Nhận xét)
5.4
(34 Nhận xét)
5.2
(8 Nhận xét)
3.3