Đang Thực Hiện

Greek to English Translation

Đã trao cho:

staceyhou

Hi! Please check PM

$500 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

11 freelancer đang chào giá trung bình $6991 cho công việc này

committed

Details in private message. Thanks

$36000 USD trong 60 ngày
(332 Đánh Giá)
7.9
ExtraNet

Native Greek professional translator, please see your Inbox.

$500 USD trong 20 ngày
(52 Đánh Giá)
5.5
monitech3

Lest Start Work..... ==========================((((((((((((((( Plz check PM))))))))))))))==========================

$599 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ourcalvin

I'm an experienced freelance translator, please check PM

$20000 USD trong 90 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Georgioso

Hi, check your PM!

$750 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
moinjavedahemd

hi i have good knowledge i can do it thanks

$720 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Wilsonp24

Hello let's get this work started.

$1900 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Greyfruit

Professioanal translation office- native speakers, graduates of the philology, experience in the translation. We are the right candidate you are looking for. Regards,

$730 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
NickZ7

Perfect! Native Greek speaker here. check PM.

$8000 USD trong 90 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SNiKoL

Please read and review private message.

$7200 USD trong 90 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0