Đã Đóng

Greek to English translator needed

Need a native Greek translator who can translate Greek video to English. Please bid only native bidders with your best price for 60 minutes video translation.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp, Biên dịch viên tiếng Hy Lạp

Về khách hàng:
( 310 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #34311361