Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dịch thuật

Dịch thuật

ID dự án: #13113954

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₫600000 cho công việc này

NTDTRONGDEN

A proposal has not yet been provided

₫600000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tongdanglen86

Tôi làm trong công ty chuyên nghiên cứu nên tôi đã từng dịch nhiều tài liệu chuyên ngành điện tử - tin học - tự động hóa.

₫600000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0