Đã Đóng

Help me write something

Dịch thuật

Kĩ năng: Dịch thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13113954

3 freelancer chào giá trung bình₫600000 cho công việc này

NTDTRONGDEN

A proposal has not yet been provided

₫600000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫600000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tongdanglen86

Tôi làm trong công ty chuyên nghiên cứu nên tôi đã từng dịch nhiều tài liệu chuyên ngành điện tử - tin học - tự động hóa.

₫600000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0