Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dịch thuật Mình nhận dịch các văn bản, tài liệu Tiếng Anh sang Tiếng việt

Dịch thuật

ID dự án: #13710178

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫3444444 cho công việc này

Steenbergen

Translation refers to the written process where your message is rendered from one language into another. It requires not only excellent language skills on the part of the translator, but also in-depth knowledge of the Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(73 Nhận xét)
6.3
benni25

Hello Let's have a chat and discuss the work before awarding us the job. For any query please consult our profile on https://www.freelancer.com/u/benni25.html Thank you ******Price to be reviewed after all Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(345 Nhận xét)
6.9