Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dịch thuật Tôi muốn dịch

Dịch thuật

ID dự án: #13726577

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình₫1773333 cho công việc này

Steenbergen

Translation refers to the written process where your message is rendered from one language into another. It requires not only excellent language skills on the part of the translator, but also in-depth knowledge of the Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(74 Nhận xét)
6.3
cauchayth

nếu bạn cần dịch thuật thì mình có thể dịch giúp bạn. Người Việt với nhau nên nếu có thể bạn hãy liên hệ với mình trao đổi cho dễ hơn nhé !

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cnbn01

I am hard-working, diligent and flexible. I can handle any topic with any kind of writing you would like to apply. And your work will definitely be done on time. I really look forward to working with you.

₫550000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
HanhMinhAbi

I am a copywriter who is working bilingually every day. I excel in Vietnamese writing, and for English writing I get quite a lot of compliments. Hire me, you will test it for yourself.

₫6666666 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0