Help me write something -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dịch thuật Ta Nguyen Van Thu du an cua toi la dich mot van ban don gian

Dịch thuật

ID dự án: #14092556

Về dự án

Dự án từ xa 6 năm trước đang mở