Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dịch thuật Dịch Nhât-Việt

Dịch thuật

ID dự án: #14121245

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$146 cho công việc này

Webcont247365

Native Vietnamese translator is ready to start right away. We guarantee you high-quality translation. All translations will be MANUAL. NO GOOGLE TRANSLATIONS at all. You ONLY pay for excellent quality. Looking forward Thêm

$111 USD trong 3 ngày
(245 Nhận xét)
7.2
JoyceConyers

Hello Sir/Mam Thank you for checking my proposal. Please consider my application. I am a certified Translator. Certified Translators are ready to help you.  Will translate your documents in time. I never mistake Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(66 Nhận xét)
5.4
Zinabo

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0