Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need a translation. Dịch tieng hoa

Dịch thuật

ID dự án: #14294953

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₫9796296 cho công việc này

aouedraogo

A proposal has not yet been provided

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Monmax

Hi. I am an experienced Vietnamese Translator. I have my team who translate almost all the Languages. We always deliver quality work. We would love to work with you on this Project and all other future Projects.

₫5500000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0