Đã Đóng

Help me write something

Dịch thuật Dịch tiếng việt sang tiếng anh

Kĩ năng: Dịch thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #14346149

6 freelancer chào giá trung bình$16 cho công việc này

phamthaoanh141

Chào anh/chị. Tôi tên là Phạm Thảo Anh. Vì anh/chị sử dụng tiếng Việt trong phần miêu tả nên tôi sẽ sử dụng tiếng Việt trong phần chào giá này. Theo như tôi hiểu, anh/chị đang muốn thuê người dịch các văn bản tiếng An Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
icytuvi

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AleePham

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tv5947c7c6c4148

while Im still study , I hope I can be hire for some short project My IELTS score is 5.5 I have video editing skill , translation and caption etc v.v...

$13 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0