Đã Đóng

Help me write something

2 freelancer chào giá trung bình₫250000 cho công việc này

₫200000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tv5947c7c6c4148

while Im still study , I hope I can be hire for some short project My IELTS score is 5.5 I have video editing skill , translation and caption etc v.v...

₫300000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0