Đã Đóng

Help me write something

Dịch thuật văn bản

Kĩ năng: Dịch thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14535662

6 freelancer chào giá trung bình₫10783333 cho công việc này

randamahdy34

A proposal has not yet been provided

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
saminaKausar2009

A proposal has not yet been provided

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Sophia603

I am William Sophia a language teacher.

₫11366666 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vsjesse

A proposal has not yet been provided

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
viencromnwell

I'll read in detail your requirement. Then I 'll apply my knowledge to translate. Final, I 'll review it, and maybe ask for help if I'm in trouble. Relevant Skills and Experience Transition. Find and analyse informati Thêm

₫5555555 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0