Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dịch thuật văn bản

Dịch thuật

ID dự án: #14535662

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình₫10783333 cho công việc này

randamahdy34

A proposal has not yet been provided

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
saminaKausar2009

A proposal has not yet been provided

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Sophia603

I am William Sophia a language teacher.

₫11366666 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vsjesse

A proposal has not yet been provided

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
viencromnwell

I'll read in detail your requirement. Then I 'll apply my knowledge to translate. Final, I 'll review it, and maybe ask for help if I'm in trouble. Relevant Skills and Experience Transition. Find and analyse informati Thêm

₫5555555 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0