Đang Thực Hiện

Help me write something

I need a translation. I need someone to write a 14 pages PDF document into a word file where I later can make changes

So it's pure writing English text from a PDF into word

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: make city heroes text, write help article, write good text english, pay write help section

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sweden

Mã Dự Án: #14802557

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(119 Đánh Giá)
6.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $21 cho công việc này

$24 USD trong 1 ngày
(96 Đánh Giá)
5.7
ALHAMMAD77

i can help you sir Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
robertraich

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0