Đã Đóng

Help me write something

Birşeyin çevirisini yapın Azərbaycan İngilis tərcumə

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: need help write book, help write book, someone help write book, help write services website, help write descripion website, help write jewelry description, help write award certificate

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Azerbaijan

Mã Dự Án: #14837905

8 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

$50 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6
$45 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
badarhayat321

A proposal has not yet been provided

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
inasseouardah

A proposal has not yet been provided

$55 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ajikhaziq1997

low payment but satisfied work Relevant Skills and Experience quick finishing task Proposed Milestones $35 USD - half payment if not satisfied

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MuhabFX

i will be translating you in a very fast time Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$111 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
boss117

Salam,yazin muzakire edey Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0