Đã Đóng

Help me write something

7 freelancer đang chào giá trung bình $69 cho công việc này

$50 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
4.9
$45 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
2.2
badarhayat321

A proposal has not yet been provided

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
inasseouardah

A proposal has not yet been provided

$55 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ajikhaziq1997

low payment but satisfied work Relevant Skills and Experience quick finishing task Proposed Milestones $35 USD - half payment if not satisfied

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MuhabFX

i will be translating you in a very fast time Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$111 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0