Đã Đóng

Hindi to English translation

I seek Romanian to English translator.

I will send the file after contacting a translator.

Maybe, to be translated to English is about 1,200 pages.

Our budget is not fixed yet.

Kỹ năng: Tiếng Anh (Mỹ), Dịch thuật

Xem thêm: advance hindi english translation, hindi english translation jail, text hindi english translation, hindi english translation book, legal hindi english translation, hindi english translation legal, hindi english translation job, hindi english translation jobs, hindi english translation online, hindi english translation sample

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14804344

2 freelancer đang chào giá trung bình $6669 cho công việc này

$8333 USD trong 30 ngày
(391 Đánh Giá)
7.1
horeb282

A proposal has not yet been provided

$5005 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.5