Đang Thực Hiện

hindi thought

Được trao cho:

misihaanuabi

Hi Please find the translation of the image below: The meaning of the teacher (shikshak). Shi stands for shikhar thak le jaane vaala means one who take the student to success. ksha stands for kshama ki bhaavan Thêm

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1063 cho công việc này

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹850 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0