Đã Đóng

Italian to English translator needed (Ongoing project)

Need a native Italian translator who can translate Italian video to English text file with srt format. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allowed any google translation.

Budget: Depend on the quality of translation.

Note: Need to provide a short translation like 1 minute for quality checking.

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Ý, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp, English (UK) Translator

Về khách hàng:
( 310 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #34325190