Đang Thực Hiện

Just for ADEM English into Turkish

Đã trao cho:

admtrkn

ready for the job...

$5 USD / giờ
(3 Đánh Giá)
2.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

talhaakhlaq

I am interted in your project.

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0