Đã Đóng

06-18-2021 Karen (Burma) Translator

3 freelancer chào giá trung bình£433 cho công việc này

(37 Nhận xét)
6.5
(49 Nhận xét)
5.7
Rosear

My name is Hay Soe @Rosear. I am a native Burmese and Karen ethnic, and I am a professional translator. I have experience translating (English - Burmese - Karen) articles, healthcare-related documents, legal, governmen Thêm

£750 GBP trong 14 ngày
(4 Nhận xét)
1.4