Đã Đóng

Karnataka to English translator needed

Need a native Karnataka translator for our long term project from Karnataka video to English text with srt format. Please bid only native bidders.

Note: Need to provide a short translation for quality checking.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Hindi, Chép lời

Về khách hàng:
( 310 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #34340986