Đã Đóng

Kikuyu to English Audio Translation

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

traianpostolachi

Hello, I can cover this language pair, I work with Kikuyu freelance translators from Kenia. Please send me a sample of the audio. Awaiting your reply

$25 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
mungamichael

hello am a kikuyu and i will translate the audio for you thank you and deliver quality work and on time.

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.5