Đã hoàn thành

Kurdish Translator required

Được trao cho:

Gdlan

Hello there, My name is Kardokh, I am a graduated pharmacist. "Kurdish" is my mother's tongue and I am originally from Kurdistan, Iraq. I am willing to provide you with thorough, accurate and yet simplified t Thêm

$3 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

rakibakanda1221

I can handle it Relevant Skills and Experience Not now

$3 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0