Không tìm thấy công việc

Rất tiếc chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang tìm kiếm.

Tím thấy các công việc mới nhất ở đây:

FULL STACK DEVELOPER 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

1) HTML 2) CSS 3) JAVASCRIPT 4) core PHP 5) Mysql modify existing website work Must be an expert

$1 - $5 / hr
$1 - $5 / hr
0 lượt đặt giá

Hi there, we have a scanned document we need it back in word file.

$10 - $17 / hr
$10 - $17 / hr
0 lượt đặt giá
Website for auto parts 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I need a website for my autoparts business. There are about 2000-5000 products

$154 (Avg Bid)
$154 Giá đặt trung bình
8 lượt đặt giá

Need an expert who has knowledge in computer science and python.

$30 (Avg Bid)
$30 Giá đặt trung bình
1 lượt đặt giá
Content writing 6 ngày left

I need a freelancer to write an article for my organization

$349 (Avg Bid)
$349 Giá đặt trung bình
5 lượt đặt giá
English to Dutch Translation -- 2 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I'm looking for a Dutch translator. Only native speakers. No bids from agencies will be considered. Please mention your price for 400 words English to Dutch.

$11 / hr (Avg Bid)
$11 / hr Giá đặt trung bình
5 lượt đặt giá
English to Chinese Traditional Translation 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I'm looking for a Traditional Chinese translator. Only native speakers. No bids from agencies will be considered. Please mention your price for 400 words English to Traditional Chinese.

$10 / hr (Avg Bid)
$10 / hr Giá đặt trung bình
15 lượt đặt giá
English to Japanese Translation -- 2 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I'm looking for a Japanese translator. Only native speakers. No bids from agencies will be considered. Please mention your price for 400 words English to Japanese.

$11 / hr (Avg Bid)
$11 / hr Giá đặt trung bình
14 lượt đặt giá
English to Chinese Simplified Translation 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I'm looking for a Simplified Chinese translator. Only native speakers. No bids from agencies will be considered. Please mention your price for 400 words English to Simplified Chinese.

$13 / hr (Avg Bid)
$13 / hr Giá đặt trung bình
25 lượt đặt giá
English to Ukrainian Translation 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I'm looking for a Ukrainian translator. Only native speakers. No bids from agencies will be considered. Please mention your price for 400 words English to Ukrainian.

$12 / hr (Avg Bid)
$12 / hr Giá đặt trung bình
15 lượt đặt giá