Đang Thực Hiện

Looking for a translator to translate articles from Filipino to English

Được trao cho:

₱1520 PHP trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.6

3 freelancer đang chào giá trung bình ₱4729 cho công việc này

₱6444 PHP trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
elsapuss

A proposal has not yet been provided

₱6222 PHP trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0