Đã Đóng

Im loooking for translator who can translate from czech to english,do accounting work,

we are looking for some who can do translation and simultaneously handle accounting work for the company efficiently in Czech republic for a long period of time

Kĩ năng: Dịch thuật, Kế toán, Biên dịch viên tiếng Séc, Accounting Tutoring, Certified Public Accountant, English (US) Translator, Ngữ pháp tiếng Anh, Chính tả tiếng Anh, English Teaching, English Translation, English Tutoring, Excel, Excel Macros, Financial Accounting, Google Spreadsheets, Language Tutoring, Local Job, Ngôn ngữ tự nhiên, Spreadsheets, Tax Accounting, Wave Accounting

Địa điểm: Prague, Czechia

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chincholi Bunder, India

ID dự án: #33726484

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

Vavisualdesign

Hi my name is Olga, I was born in Belarus, but live in Prague, Czech Republic since 2012 and fluently speak English and Czech. I can translate anything you need and help with accounting work. Plese send me the message Thêm

$8 USD / giờ
(1 Nhận xét)
3.1