Đã Đóng

Mandarin to Polish & Czech Interpeter -- 2

Riway Europe Top Leader's Meeting

Pax amount: 35 - 45 pax

Date: 6th September 2022

Time: 9am - 5pm (With 3 coffee breaks & 1 Lunch)

Speakers: 4 -5 speakers

Source Language: Mandarin

Output: Czech & Polish

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Séc, Biên dịch viên tiếng Ba Lan, Biên dịch viên tiếng Trung giản thể, Chinese Tutoring, Interpreter, Local Job, Tiếng Trung truyền thống (Hong Kong), Tiếng Trung truyền thống (Đài Loan)

Địa điểm: Warsaw, Poland

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Central, Hong Kong

ID dự án: #34279328

1 freelancer đang chào giá trung bình $1125 cho công việc này

Majabu

Hi i could translate this text from english to poland i guarent the perfect results at the end. If u could write more about this it would be awsome

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0