Đã Đóng

Mandarin video spokesperson

Job Description:

Hi, We are looking for Mandarin video spokesperson to record some lines on camera. It's like you are providing review/feedback on came for something.

Looking for only native Mandarin.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Trung truyền thống (Hong Kong), English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Trung giản thể, English (UK) Translator

Về khách hàng:
( 735 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35453427