Đã Đóng

Manual translation from Japanese to English

I've some documents in Japanese that need to be translated into English.

Thanks!

Kĩ năng: Dịch thuật, English (UK) Translator, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, English (US) Translator

About the Client:
( 302 nhận xét ) Phulbari, Bangladesh

ID dự án: #32659990