Đã Đóng

Medical Software

4 freelancer đang chào giá trung bình $1100 cho công việc này

rosiedania

Please see PM, Thanks

$1500 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
cyberlink

call for demo

$900 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
bkaufmann400

we can do this. thanks.

$1500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
deebhu206

i will do my best

$500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0