Đã hoàn thành

More Translation work for Committed

Được trao cho:

committed

Lets get this done. Thanks!

$180 USD trong 1 ngày
(322 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

oliffka

i`m eng-rus eng-ukranian translator

$180 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0