Đã Hủy

Native Chinese (Mandarin) Speaker required for VOICE-OVER.

1 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

ShalinLee

I'm a native(Chinese) speaker, and I believe I can complete the assigned job efficiently. Thank you.

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0